Scientific and technical journal

«Automation and Informatization of the fuel and energy complex»

ISSN 0132-2222

Automation and Informatization of the fuel and energy complex
Analysis of the workers injuring risk at an enterprise of the fuel and energy complex applying mathematical statistics methods

UDC: 681.5:622.276+622.279
DOI: 10.33285/2782-604X-2022-9(590)-23-28

Authors:

IVANOVA MARIA V.1,
GLEBOVA ELENA V.1,
ZHEMCHUGOVA VALERIA S.1

1 National University of Oil and Gas "Gubkin University", Moscow, Russia

Keywords: accident, occupational injuries, Pareto diagram, correlation analysis, Pearson coefficient

Annotation:

The paper assesses the state of occupational injuries at one of the enterprises of the fuel and energy complex for the period from 2016 to 2021. The distribution of accidents by the length of service of employees, professions, types of accidents, etc. is studied in detail. The main prerequisites of traumatism have been revealed and the degree of their influence on the frequency of accidents in the organization has been substantiated.

Bibliography:

1. Nai'em M.F., Darvis A.M., Maksun S.S. Trend analysis and projection of work accidents cases based on work shifts, workers age, and accident types // Gaceta Sanitaria. – 2021. – Vol. 35, Supplement 1. – P. S94–S97. – DOI: 10.1016/ j.gaceta.2020.12.026
2. Dement'eva Yu.V., Garanin M.A. Analiz vliyaniya prichin neschastnykh sluchaev na pokazateli proizvodstvennogo travmatizma // Edinyy vseros. nauch. vestn. – 2016. – № 9. – S. 17–26.
3. Dement'eva Yu.V. Otsenka vliyaniya dnya nedeli i vremeni sutok na pokazateli travmatizma // Nauka i obrazovanie transportu. – 2015. – № 1. – S. 179–182.
4. Magomedova N.Z. Analiz prichin proizvodstvennogo travmatizma // Obrazovanie i nauka v Rossii i za rubezhom. – 2020. – № 6(70). – S. 50–52.
5. Morozova I.V. Analiz prichin travmatizma proizvodstvennogo personala ob"ektov elektroenergetiki na severo-zapade Rossii v 2020 godu // Nauchnye issledovaniya XXI veka. – 2021. – № 2(10). – S. 99–101.
6. Vozrast i professional'nyy stazh voditeley kak faktory proizvodstvennogo travmatizma / E.I. Karchina, M.V. Artanova, M.V. Ivanova, E.V. Glebova // Bezopasnost' truda v promyshlennosti. – 2021. – № 11. – S. 87–93. – DOI: 10.24000/0409-2961-2021-11-87-93
7. Palenova T.V., Palitsyna D.V. Prakticheskoe znachenie primeneniya diagrammy Pareto // Ekonomika i predprinimatel'stvo. – 2019. – № 4(105). – S. 1146–1149.
8. Bar Dzh.T. Instrumenty kachestva. Ch. 4. Diagrammy Pareto // Metody menedzhmenta kachestva. – 2000. – № 7. – S. 27–30.
9. Kolde Ya.K. Praktikum po teorii veroyatnostey i matematicheskoy statistike: ucheb. posobie dlya tekhnikumov. – M.: Vysshaya shk., 1991. – 157 s.
10. Chelnokov A.A., Zhmykhov I.N., Tsap V.N. Okhrana truda: ucheb. – 2-e izd., ispr. i dop. – Minsk: Vysheyshaya shk., 2013. – 655 s.