Научно-технический журнал

«Onshore and offshore oil and gas well construction»

ISSN 0130-3872

Onshore and offshore oil and gas well construction
Application of simulation modeling when decision making on restoration of old well stock in conditions of digital transformation

UDC: 658.5.012
DOI: 10.33285/0130-3872-2022-11(359)-62-65

Authors:

GARANIN PETR A.1,
BABORDINA OLGA A.1,
GARANINA MARINA P.1

1 Samara State Technical University, Samara, Russia

Keywords: digital tools, modeling, restoration of the old fund, business process, process integration, oil production industry, decision making, innovative technologies

Annotation:

The article considers the modeling process when making managerial decisions on the restoration of the old well stock. The directions of the business model structure are determined, which ensure its integration into the production system. The purpose and tasks are formulated and the sequence of modeling is described. An interactive simulation model has been developed, which can be adjusted taking into account the changing conditions. The reasons for the resumption of work of the old well stock were determined. The results of the modeling method application can be used when making a decision to restore the old well stock on the basis of digital transformation.

Bibliography:

1. Garanin P.A., Babordina O.A., Garanina M.P. Modelirovanie i otsenka proizvodstvennykh sistem kak faktor razvitiya predpriyatiy neftegazovogo kompleksa // Aktual'nye voprosy i innovatsionnye resheniya v neftegazovoy otrasli: sb. tr. 2-y Vseros. nauch.-prakt. konf. (vesennyaya sessiya). – M.: Pero, 2021. – S. 289–298.
2. Stivenson V.Dzh. Upravlenie proizvodstvom: per. s angl. – M.: BINOM, Laboratoriya Bazovykh Znaniy, 2002. – 928 s.
3. Solov'ev I.G., Konstantinov I.V., Govorkov D.A. Optimizatsiya parametrov obustroystva i rezhima ekspluatatsii skvazhiny s ETsN v usloviyakh oslozhneniy // Avtomatizatsiya, telemekhanizatsiya i svyaz' v neftyanoy promyshlennosti. – 2019. – № 9(554). – S. 28–35. – DOI: 10.33285/0132-2222-2019-9(554)-28-35
4. Osobennosti tsifrovoy transformatsii aktivov pri realizatsii investitsionnykh neftegazovykh proektov / N.A. Eremin, M.A. Korolev, A.A. Stepanyan, V.E. Stolyarov // Gazovaya prom-st'. – 2019. – № 4(783). – S. 108–119. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-tsifrovoy-transformatsii-aktivov-pri-realizatsii-investitsionnyh-neftegazovyh-proektov