Scientific and technical journal

«Geology, geophysics and development of oil and gas fields»

ISSN 2413-5011

Geology, geophysics and development of oil and gas fields
Approbation of group hydrodynamic studies of wells in order to assess the drained reserves of the Cenomanian deposits of the Urengoy oil and gas condensate field when planning the sidetracking of wells

UDC: 622.279.23/.4(571.1)
DOI: 10.33285/2413-5011-2022-3(363)-41-45

Authors:

SOPNEV TIMUR V.1,
SAFRONOV MIKHAIL YU.1,
YUNUSOV ARSLAN A.1,
KONDRATIEV KONSTANTIN I.1,
SERKOV KIRILL V.2,
MALTSEVA IRINA O.1

1 LLC Gazprom Dobycha Urengoy, Novy Urengoy, Russia
2 LLC Gazprom VNIIGAZ, Moscow, Russia

Keywords: differentiated opening of a productive formation, interference of production wells, permanent geological and technological model, sidetracking, wells cluster survey, bottomhole pressure recovery curve, bottomhole pressure recovery curve diagnostic plot

Annotation:

The article considers the problem of integrating special cluster studies of well by increasing the duration of recording the bottomhole pressure recovery curve in order to obtain both information about the well drainage radius of the cluster’s wells and clarify the nature of the interference of production wells in the neighboring cluster

Bibliography:

1. Geresh G.M., Gafarov A.Sh., Iskhakov R.R. Ispol’zovanie rezul’tatov gidrodinamicheskogo modelirovaniya dlya otsenki prognoznogo sostoyaniya gazovoy zalezhi // Vesti gazovoy nauki. – 2014. – № 4(20). – S. 45-49.
2. Dopolnenie k tekhnologicheskomu proektu razrabotki senomanskoy zalezhi mestorozhdeniy Bol’shogo Urengoya (Urengoyskoe i Severo-Urengoyskoe mestorozhdeniya): otchet o NIR / OOO "Gazprom VNIIGAZ"; ruk. N.S. Tyukhtinoy; otv. ispoln. S.Yu. Sventskiy; ispoln. K.V. Serkov [i dr.]. – 2021. – 1031 s.
3. Teoreticheskie osnovy gidrodinamicheskikh issledovaniy. Monitoring GDIS. Rukovodstvo pol’zovatelya / OOO "Resursy i tekhnologii grupp". – Versiya 4.0.1 ot 09.07.2021. – S. 93–95.
4. Stewart G., Jamiolahmady M. Well Test Analysis. – Heriot-Watt University, Institute of Petroleum Engineering, 2017. – 635 р.
5. Kremenetskiy M.I., Kokurina V.V., Gulyaev D.N. Gidrodinamicheskie metody kontrolya razrabotki mestorozhdeniy nefti i gaza. – M.: RGU nefti i gaza (NIU) imeni I.M. Gubkina, 2018. – 185 s.