Scientific and technical journal

«Geology, geophysics and development of oil and gas fields»

ISSN 2413-5011

Geology, geophysics and development of oil and gas fields
A method for identifying bitumen-saturated intervals in carbonate rocks based on the results of a pyrolysis study

UDC: 553.98.061.17
DOI: 10.33285/2413-5011-2022-5(365)-32-35

Authors:

MARKOV VITALIY V.1,
ZANOCHUEV SERGEY A.1,
RYAZANOVA TATIANA A.1

1 LLC "Tyumen Petroleum Research Center", Tyumen, Russia

Keywords: bitumen, hydrocarbons, organic matter, tar-asphaltene substances, pyrolysis

Annotation:

Natural bitumen is a valuable hydrocarbon raw material and a source of rare metals. Accumulations of bitumen in natural reservoirs create "barriers" that prevent the movement of fluids. The localization of bitumen accumulations is an urgent task in the production of hydrocarbons. The article provides a comparison of methods that allow fixing the presence of bitumen in the rock. Pyrolysis criteria are proposed that indicate the presence of bitumen and allow determining its amount in the rock.

Bibliography:

1. Osvoenie skopleniy prirodnykh bitumov kak perspektiva razvitiya toplivno-energeticheskikh resursov Respubliki Sakha (Yakutiya) / G.P. Kosachuk, D.V. Izyumchenko [i dr.] // Vesti gazovoy nauki. – 2014. – № 4(20). – S. 50.

2. Koskov V.N., Koskov B.V. Geofizicheskie issledovaniya skvazhin i interpretatsiya dannykh GIS: ucheb. posobie. – Perm’: Izd-vo Permskogo gos. tekhn. un-ta, 2007. – 317 s.

3. Melenevskiy V.N., Borisova L.S. Piroliticheskaya kharakteristika tverdykh bitumov ryada kerity – antraksolity // Geologiya nefti i gaza. – 2008. – № 4. – S. 40–45.

4. K voprosu o pogreshnostyakh metoda rock-eval / R.S. Kashapov, I.V. Goncharov, V.V. Samoylenko, N.V. Oblasov, P.V. Trushkov // Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovaniy. – 2015. – № 10. – S. 866.

5. Espital’e Dzh., Drouet S., Markuis F. Otsenka neftenosnosti s pomoshch’yu pribora Rock-Eval s komp’yuterom // Geologiya nefti i gaza. – 1994. – № 1. – S. 23–32.