Scientific and technical journal

«Proceedings of Gubkin University»

ISSN 2073-9028

Proceedings of Gubkin University
Generalized algorithms for joint construction and improvement of oil deposits and filling stations systems

UDC: 004.021+[51-7]+517.977.5+519.8+519.876.2
DOI: 10.33285/2073-9028-2022-1(306)-60-74

Authors:

VAN TSZIN1,
BEZRODNIY ALEXEY A.2

1 Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), Moscow, Russian Federation
2 Belarusian State University, Minsk, Belarus

Keywords: management, oil product supply, efficiency, complex system, multi-fuel filling station, fuel supply systems, quantity and quality control

Annotation:

Energy supply systems in transport play an important role in human economic activity. Their development, the emergence of new types of motor fuels, as well as alternative and renewable energy sources require construction of new models of structures and control algorithms as well as updating those previously created. The revealed similarity of the processes and facilities of tank farms and filling stations can be used to improve their systems. This is considered in this paper using the example of a typical oil product supply enterprise.

Bibliography:

1. Nefteproduktoobespecheniye. A.M. Korolenok, V.A. Korolenok, D.N. Komarov i dr. M.: Izdatelskiy tsentr RGU nefti i gaza imeni I.M. Gubkina, 2021, 440 р.
2. Zorya E.I., Loshchenkova O.V., Kitashov Yu.N. Nefteproduktoobespecheniye. Traditsionnyye i alternativnyye topliva. M.: Izdatelskiy tsentr RGU nefti i gaza imeni I.M. Gubkina. 2012, 525 р.
3. Bezrodny A., Korolenok A., Rezchikov A. Complex human-machine petroleum system improve by causation approach. Open Semantic Technologies for Intelligent Systems. Research Papers Collection. Issue 5. Minsk. 2021, р. 251–256.
4. Modeli struktur i algoritmy upravleniya tekhnicheskim soderzhaniyem setey AZS. A.A. Bezrodnyy, R.R. Yunushev, A.M. Korolenok, O.S. Zaytsev. Nauka i tekhnologii truboprovodnogo transporta nefti i nefteproduktov, 2020, vol. 10, no. 5, p. 352–363.
5. Postroyeniye sistemy proslezhivayemosti v setyakh AZS i neftebaz. A.A. Bezrodnyy, V. Tszin, R.R. Yunushev, A.M. Korolenok. Nauka i tekhnologii truboprovodnogo transporta nefti i nefteproduktov, 2020, vol. 10, no. 6, p. 642–653.
6. Tsvirkun A.D. Struktura slozhnykh sistem. M.: Nauka, 1981, 345 p.
7. Rezchikov A.F., Tverdokhlebov V.A. Prichinno-sledstvennyye kompleksy kak modeli protsessov v slozhnykh sistemakh. Mekhatronika. avtomatizatsiya. upravleniye, 2007, no. 7, p. 2–8.
8. Robinson J. Future Subjunctive: Backcasting as Social Learning. Futures, vol. 35, no. 8 (October 2003), p. 839–856.
9. Korshak A.A., Korobkov G.E., Muftakhov E.M. Neftebazy i AZS. Ufa: DizaynPoligrafServis, 2006, 416 p.